Duurzaamheid

Naast alle praktische, economische en technische voordelen van prefab beton is het ook nog eens een enorm duurzaam product. Aangezien alle kelders en elementen op maat worden gemaakt is er nog nauwelijks sprake van afval. Daarnaast is de levensduur van gebouwen langer en zijn betonelementen te hergebruiken.

Mombarg Beton - Aeres Hogeschool
Mombarg Beton - Duurzaamheid

Betonakkoord

Mombarg Beton is één van de onderschrijvers van het Betonakkoord waarin afspraken zijn gemaakt om de betonsector in 2030 klimaatneutraal en circulair te maken.
Ondanks dat we in Nederland reeds het meeste duurzame beton van de wereld fabriceren, willen we meer dan dat. Dat dit gaat lukken staat buiten kijf. We realiseren in 2023 namelijk al een reductie in de CO2-uitstoot van zo’n 20%.

Wat doet Mombarg Beton verder om de Milieu-impact te verminderen?

  • Betoncentrale op productie locatie
  • Gebruik Hoogoven cement (CEM III) met lagere milieu impact
  • Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt in ons beton
  • Zand en grind komt van lokale winlocaties
  • We werken zoveel mogelijk met lokale/regionale leveranciers
  • Wagenpark is hoofdzakelijk elektrisch

Mombarg Betonelementen B.V.

Contactgegevens

Riezenweg 6, 7071 PR Ulft